Balıkesir Limited Şirketi Kuruluşu

Balıkesir Limited Şirketi Kuruluşu işlemleriniz için mali müşavir ofisimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Şirket türleri içerisinde en çok tercih edilen çeşit olarak limited şirketi ilk sırada yer almaktadır. Limited şirket kuruluşu özellikle kuruluş aşamasındaki kolaylıklardan dolayı daha fazla tercih edilmektedir.

Ayrıca tek bir kişi bile limited şirket açabildiği için ülkemizde şirket kurmak isteyenler ağırlıklı olarak limited şirketten yana seçim yapmaktadır. Limited şirketi açılabilmesi için kişinin herhangi bir vergi cezasının olmaması gerekmektedir.

Bununla birlikte sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları değil yabancı uyruklu kişiler de ülkemizde limited şirketi kurma hakkına sahiptirler. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin şirket açabilmesi için gerekli izinleri alması gerekmektedir.

Ayrıca ülkemizden vergi numarası tanımlatmaları neticesinde şirket kurabileceklerini de belirtmek isteriz.

Balıkesir muhasebe ofisimiz ile sizler de görüşerek limited şirket ve diğer şirke türleri hakkında profosyonel olarak destek isteyebilirsiniz.


Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi olarak da bilinen limited şirket en düşük sermaye ile de kurulabilen bir şirket türüdür. Ancak resmi ve yasal olarak takip edilmesi gereken bazı prosedürlere de sahiptir. Limited şirket kuruluşu için öncelikli olarak profesyonel bir mali müşavirlik hizmeti almanız tavsiye edilmektedir.

Bu sayede şirket ile ilgili herhangi bir eksik işlem olmadan kurulumunu tamamlayabilirsiniz.

Balıkesir mali müşavirlik hizmeti veren ofisimiz özellikle şirket kurulumu sürecinde sizlere destek olmaktadır. Limited şirket açmak için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Limited şirket kuruluşu için öncelikli olarak bir şirket sözleşmesini hazırlanması gerekmektedir. Bunun için Balıkesir mali müşavir ofisimizi tercih edebilirsiniz.
 • Hazırlanan şirket sözleşmesinin ardından kurucuların veya kurucu olan kişinin imzasının tasdik edilmesi gerekmektedir.
 • Limited şirketini temsil eden kişi veya kişilerin imza beyanlarının da hazırlanması ve aynı zamanda onaylanması gerekmektedir.
 • Hazırlanan belgeler ile birlikte Rekabet Kurumu payı hesaplanmalı ve şirket için belirlenen sermaye bankaya yatırılmalıdır.
 • Balıkesir ili için Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak şirketin resmi olarak kabul edilmesi için onay beklenmektedir.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz işlemlerin eksiksiz bir şekilde tamamlanmasının ardından belediyede tamamlanacak olan işlemlere geçilmelidir.

İşyerinin ruhsatının ve çalışma izninin çıkartılması ve çevre temizlik vergisinin de ödenmesi ile limited şirket kuruluşu tamamlanmış olacaktır.

Limited Şirketi Kuruluşu İçin Gereken Evraklar

Limited şirket kuruluşu için gereken evraklar hem tüzel hem de gerçek kişiler için bulundurulması zorunlu belgelerdir. Balıkesir mali müşavirlik ekibimiz ile görüşerek şirket açılımı için hangi evrakları düzenlemeniz gerektiği ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Limited şirket kuruluşu için hazır edilmesi gereken evraklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Balıkesir mali müşavirlik ofisimiz aracılığı ile hazırlatacağınız şirket bildirim ve kuruluş formu ve sözleşmesi
 • Noterden tasdik edilmiş şirket sözleşmesi
 • Şirketin kurucu olan kişi veya kişilerin kimliklerinin fotokopileri ile vesikalık fotoğrafları
 • Şirket kurulumunda gerekli olan ve belirlene sermaye tutarının yatırıldığına dair banka dekontu
 • Ortakların veya şirket kurucusunun ikametgâh belgesi
 • Şirketin kurulacağı iş yerine ait olan kira kontratı veya sözleşmesi
 • Faaliyet alanına göre kayıt olduğu odanın kayıt beyannameleri
 • Şirket ortaklarının paylarını açıkça gösteren ve ortakların sermayelerinin oranlarının da yer aldığı resmi evrak
 • Limited şirket kuruluşu için şirketin müdürünün veya temsilcisinin açıkça belirtildiği belge gerekmektedir.

Balıkesir mali müşavirlik olarak yukarıda sıralamış olduğumuz evraklar ile kısa sürede şirket açılışı için başvuru yapılabilmektedir.

Limited şirket kurulumu için evrakların eksiksiz ve usule uygun şekilde tamamlanabilmesi için Balıkesir mali müşavirlik ve muhasebe ofisimiz ile görüşebilirsiniz. Birlikte çalışmamız şirket açılış sürecinin daha sağlıklı ilerlemesi adına oldukça önemlidir.

Limited Şirketlerin Kuruluş İşlemleri, Aşamaları

Limited şirket kuruluşu aşamasında en önemli süreç şirket sözleşmesinin hazırlanmasıdır. Balıkesir mali müşavir ekibimiz sizlere sözleşme hazırlanması konusunda yardımcı olmaktadır. Bu süreçte sizler de profesyonel bir destek almalısınız.

Şirket ana sözleşmesinin eksiksiz bir şekilde hazırlanmasının ardından MERSİS sistemine kayıt yapılması gerekmektedir. Sistem üzerinden yapılan kayıt ile birlikte MERSİS numarası alınmalıdır. Bu numara aynı zamanda şirketin kurulum aşamasının tamamlanmasının ardından vergi numarası da olacaktır.

Sözleşmede açıkça belirtilen sermaye tutarının bankaya ödenmesi gerekmektedir. Ancak bu süreç iki yıllık bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bu süreçte belirlenmiş olan sermaye payının veya tutarının şirket hesabına yatırılması gerekmektedir.

Balıkesir şirket kuruluşu ile ilgili en önemli aşamalardan birisi de ticaret sicili kayıt bölümüdür. Şirket ile ilgili hazırlanan tüm resmi evraklar ticaret siciline gönderilmektedir. Faaliyet belgesi de bu süreçte teslim alınmaktadır.

Ticaret odasından tescil yazısı ile birlikte sicil tasdiknamesi alınmaktadır. Şirketin tam anlamı ile açılabilmesi için tescil sürecinin tamamlanması gerekmektedir.

Şirketin tescillenmesi yani kurulmasının ardından noter tasdikli imza sirküleri alınmalıdır. İmza sirkülerinin noterden onaylatılması oldukça önemlidir. Şirketin ilerleyen dönemlerde resmi işlerinde tamamen imza sirküleri kullanılacaktır.

Balıkesir şirket kurulumu tamamlandıktan sonra vergi dairesine bildirim yapılması gerekmektedir. Bunun için Balıkesir mali müşavirlik ofisimizi tercih edebilirsiniz. Bu adımda da sizin için gerekli olan evraklar ile kısa sürede vergi dairesine bildirim yapabilmekteyiz.

Kurulan limited şirketinin aktif olduğu faaliyet alanında çalışmalarını sürdürebilmesi için uygun odaya kaydının yapılması gerekmektedir.

Sanayi odasına yapılacak olan kayıt için de bazı belgeler ve bilgiler istenmektedir. Sanayi odasına şirketinizin kayıt olması için gerekli olan belgeler şu şekilde sırlanabilir:

 • Sanayi odasına da Ticaret Odası’na başvuru yaparken kullandığınız şirket başvuru formunu götürmelisiniz.
 • Firmanın yetkilisine veya ortaklarına ait olan imza sirküleri,
 • Ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği,
 • Şirket ortaklarının kimlik bilgileri ve ikametgâh belgeleri,
 • Şirket için hazırlanmış olan ana sözleşme ile sanayi odasına kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Şirket kurulumunun resmi olarak tam anlamı ile tamamlanabilmesi için son olarak belediyeye de kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Kurulan şirketinizin faaliyet gösterebilmesi için işyeri açma belgesinin ve çalışma için izin ruhsatının çıkartılması gerekir. Bunun için belediyeye başvurabilirsiniz.

Belediyedeki işlemlerinizin kısa sürede tamamlanması için iş yerinin kira kontratının ve sözleşmesi ile şirketin ticaret sicil gazetesi ile vergi levhasını yanınızda bulundurmalısınız.

Aynı zamanda ticaret odasına sizlere verilmiş olan kayıt sureti ile de belediyedeki kayıt ve ruhsat işlemlerinizi de kısa sürede tamamlayabilirsiniz.

Limited Şirket Kurma Maliyeti, Masrafı

Limited şirket kuruluşu için gerekli olan ve ödenmesi zorunlu tutulan bazı vergi ve harç miktarları bulunmaktadır. Ancak ödenecek olan bu tutarlar şirketin ortak ve müdür sayısına ve kira tutarı ile faaliyet gösterdiği sektöre göre de farklılık gösterebilmektedir.

Maliyet olarak tek ortak ve tek müdürlü bir limited şirket için standart olarak belirlenen tutarlar da bulunmaktadır. Ancak yine de şehre göre bu tutarların da farklılık göstereceğini belirtmek isteriz.

Özellikle mali müşavirlik ücretleri ile her ildeki ticaret odasının kayıt masraflarında farklılıklar gözlemlenmektedir.

Limited şirket kuruluşu maliyeti içerisine ek olarak noter masrafları, vergi dairesi ödemeleri, ticaret odası masrafları, mali müşavir ve matbaada basılacak evrakların ödemeleri de yer almaktadır.

Balıkesir ili genelinde limited şirket kurmak ve uygun maliyet hesaplaması için ofisimiz ile irtibata geçebilirsiniz.