Balıkesir Şirket Açılışı

Balıkesir Şirket Açılışı için mali müşavirimiz ile görüşebilirsiniz. Ortaklı veya şahıs şirketi açmak için Türkiye’de gerekli olan tüm prosedürler hakkında detaylı bilgi alabilir ve şirket açılışı için destek isteyebilirsiniz.

Hem yatırımcılar hem de girişimciler için faaliyetlerini sürdürebilmeleri açısından uygun özelliklere sahip şirket kurulması gerekmektedir. Özellikle şirketleşme ile ilgili Türk Ticaret Kanunu’nun 6102 sayılı hükümlerine uyulması şartı bulunmaktadır.

Balıkesir genelinde faaliyet gösteren kişi ve firmalar için şirket kurulumu hakkında mali müşavirlik hizmeti vermekteyiz.


Şirket Açılışı

Şirket açılışı için öncelikli olarak bir mali müşavir ile anlaşmanız gerekmektedir. Ayrıca şirketleşme sürecinde ve sonrasında vergi ödeme ile ilgili ayrıcalıklardan yararlanmanız açısından da oldukça önemlidir. Sürecin ve muhasebe işlemlerinizin yakından takip edilebilmesi adına Balıkesir mali müşavirlik ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Şirket açılışı için öncelikli olarak şirket türünün belirlenmesi gerekmektedir. Şahıs, anonim veya limited şirketi olup olmayacağı yönünde mali müşavirlerimiz ile bir değerlendirme yapılmalıdır. Kurulacak olan her şirket türünün kendi özelliklerine göre dezavantajları kadar ayrıcalıkları da bulunmaktadır.

Şirket kurmak için ana sözleşme hazırlanmalıdır. Bu sözleşme içerisinde şirketin unvanı, açık adresi, iletişim bilgileri ve sermayesi ile kar dağıtımı gibi konular yer almaktadır. Şirket türü ne olursa olsun bir şirketin esas temelini ana sözleşme meydana getirmektedir.

Ana sözleşmenin işleme alınması ve şirketin sisteme tanımlanabilmesi için ticaret odasının belirlemiş olduğu işlem sırası takip edilmelidir. Balıkesir mali müşavir aracılığı ile hazırlanmış olan şirket ana sözleşmesi öncelikli olarak MERSİS sistemine aktarılmaktadır.

Şirket ile ilgili tüm detaylar sisteme girildikten sonra sözleşmenin ve şirketin onaylanması için kayıt numarası alınmalıdır.

MERSİS sisteminden alınan şirket kayıt numarası ile Balıkesir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gidilmeli ve görevli memurun nezaretinde imzalanmalıdır. Ortakların veya şahsın imza atması ile birlikte şirket açılışı da tamamlanmış olacaktır.

Şirket Açılışı İçin Gerekli Evraklar

Şirket açılışı için gerekli olan tüm evraklar eksiksiz bir şekilde hazırlanmalıdır. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için Balıkesir mali müşavirlerimiz ile görüşebilirsiniz. Şirket açılışı için gerekli olan evraklar:

 • Şirket yetkilisi veya ortakların imza beyanı gerekmektedir. İmza beyanını Balıkesir ilinde Ticaret odasında yaptırabilirsiniz.
 • Ortakların fotoğraflarının da bulunduğu oda kayıt beyannamesi alınmalıdır.
 • 3 adet şirket açılışı başvuru formu istenmektedir.
 • Eğer şirket ortakları içerisinde yabancı bir ortak var ise ek olarak 1 nüsha daha kuruluş bildirim formu gerekmektedir. Bu nüsha da yetkili kişi tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulmalı ve imzalanmalıdır.
 • Ortaklar içerisinde yabancı uyruklu olan kişi veya kişiler var ise ortakların noter onaylı pasaport suretleri hazırlanmalıdır. Ayrıca ilgili ilin vergi dairesinden alınması gereken vergi numarası da Türkiye’de bulunan noter onaylı ikamet belgesi de dosya içerisine ilave edilmelidir.
 • MERSİS sistemi üzerinden hazırlanmış olan şirket açılışı ana sözleşmesi yeti verilen kişi veya ortakların tamamı tarafından imzalanmalıdır. Bazı illerde MERSİS sistemi bulunmamaktadır. Bu durumda ise ana sözleşmenin noterden onaylanması gerekmektedir. Yerel şirketler için 3 adet, yabancı sermaye ile kurulan şirketler için ise 4 adet noter onalı belge istenmektedir.
 • Ortakların dışında şirket müdürü olacak ise o da imza beyanı için verilen randevu saatinde hazır olarak bulunmalıdır.
 • Dışarıdan bir kişi şirkete müdür olarak seçilmiş ise seçilen kişinin Ticaret Sicil Müdürü tarafından onaylanmış imza belgesi istenmektedir.
 • Eğer tüzel bir kişi şirket müdürü olarak tayin edilecek ise tüzel kişinin seçmiş olduğu gerçek kişinin bilgileri gerekmektedir.
 • Şirket müdürünün yabancı bir tüzel kişi olması durumunda güncel sicil bilgilerini içeren belgenin Türkçe çevirisi ile birlikte dosyaya ilave edilmesi şartı aranmaktadır.
 • Şirket sermayesinin asgari bloke tutarı ile ilgili bankaya ödendiğine dair yazılı belge gerekmektedir.
 • Şirket açılışı için oda veznesine yatırılacak olan Rekabet Kurumu payının banka dekontu ilave edilmelidir.

Yukarıda bahsettiğimiz evrak ve belgeler dışında Balıkesir Ticaret Sicilinin ek olarak isteyebileceği belgeler de bulunabilmektedir.

Gerekli belge incelemelerinin ardından tescil işlemi yapılarak şirket açılışı gerçekleşmektedir.

Şirket Açılış Masrafları

Şirket açılışı süreci içerisinde almış olduğunuz mali müşavirlik hizmeti maliyet hesaplaması kapsamında oldukça önemlidir. Kurulacak olan şirketin ortak sayısının ve sermayesinin artmasına bağlı olarak ödenmesi gereken harç ücretleri de artış gösterecektir.

Bunun için Balıkesir mali müşavirlik hizmetimizden yararlanabilir ve doğru adresten hizmet almanın ayrıcalıklarını yaşayabilirsiniz. Doğru bir ekip ile birlikte çalışmak ve şirket açılışı süresince profesyonel bir destek almak sizlerin yararınıza olacaktır.

Kurulacak olan şirketin türüne göre ödenmesi gereken kuruluş maliyetleri de değişkenlik gösterebilmektedir. Ayrıca yabancı ortaklı şirketlerin de kuruluş maliyetinin daha da yüksek olduğunu belirtmekte yarar olacaktır.

Şirketiniz resmi olarak kurulduktan sonra sizleri ek giderler de bekleyecektir. İş hacminize bağlı olarak aylık, üç ayda bir veya yıllık olarak ödemeniz gereken vergi, harç ve defter ücretleri değişecektir.

Şirket kuruluşu yapmadan önce faaliyet alanınız ile ilgili devlet desteği almanız maliyet olarak sizlere avantaj sunacaktır. Girişimci şirketler için devlet desteği yanı sıra krediler ve çeşitli ödeme kolaylıkları da sunulabilmektedir.

Şirket açılışı maliyeti ve diğer vergi ve harç hesaplamaları için mali müşavirlik ofisimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Balıkesir şirket kuruluşu ve resmi işlerinizin daha kısa sürede ve profesyonel şekilde sonuçlanması için ekibimiz ile görüşebilirsiniz

Şirket Açılış İşlemleri

Şirket kuruluşu ile ilgili resmi olarak yerine getirilmesi gereken işlemler bulunmaktadır.

 • Hazırlanan şirket ana sözleşmesinin ardından Balıkesir ili için vergi dairesine gidilerek vergi kimlik numarası alınmalıdır. Alınan vergi numarasının tescil edilmesi ile birlikte bu numara artık geçerli şirket vergi numarası olarak kullanılacaktır.
 • Vergi numarasının alınmasından sonra imza sirküleri hazırlanmalıdır. Tescil işlemi ile birlikte artık şirket bir tüzel kişi olarak tanınmaktadır. Şirket unvanının altına şahısların, ortakların ve müdür veya müdürlerin imzalarının atılması gerekmektedir. İmza sirküleri şirket adına yerine getirilecek olan tüm resmi işlemlerde geçerli olmaktadır.
 • Şahıs, anonim veya limited şirketi kurulumunun ardından defter tasdiki yapılmalıdır.
 • İlgili ilin vergi dairesine gidilerek işe başlama bildiriminde bulunması gerekmektedir. Şirketin tescili işleminden hemen sonra şirketin faaliyet alanı ile ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 • Eğer kurulmuş olan şirket bir sanayi faaliyeti içerisinde bulunuyor ise ilgili ilin Sanayi Odasına kayıt yaptırılması gerekmektedir.
 • Belediyeye gidilerek işyeri açma ve izin ruhsatının alınması gerekir. Ayrıca belediyede çevre temizlik vergisi ödemesi işlemi de yapılmalıdır. Belediyedeki işlemlerin tamamlanması için ticaret sicili gazetesi, ticaret odası kaydı, kira kontratı veya tapu fotokopisi ile vergi levhanızı yanınızda götürmeniz gerekmektedir.
 • Tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından şirket artık ticari faaliyetlerine başlayabilmektedir. Resmi prosedür olarak bilinen tüm işlemlerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması şirketin ilerleyen dönemlerde sorun yaşamaması adına oldukça önemlidir.
 • Bunlara ek olarak şirket içerisinde çalışacak olan sigortalı eleman sayısının mali müşavire bildirilmesi ve işçilerin bilgilerinin teslim edilmesi gerekmektedir. Resmi işlemler ile şirket kuruluşunun tamamlanmasının ardından şirketler diledikleri gibi faaliyet alanları ile ilgili odalar, dernekler veya birlik ile sivil toplum örgütlerine üye olma hakkına da sahip olabilmektedir.

Balıkesir muhasebe ekibimiz şirket kuruluşları ve diğer tüm resmi süreçlerde sizlere destek olmaktadır.