Balıkesir Anonim Şirketi Kuruluşu

Balıkesir Anonim Şirketi Kuruluşu ile ilgili profesyonel olarak mali müşavirlik ofisimizden hizmet alabilirsiniz. Anonim şirket kuruluşu ve resmi süreci için deneyimli bir mali müşavir ekibi ile birlikte çalışmanız gerekmektedir.

Özellikle anonim şirket türü diğer şirket türlerine oranla daha fazla mali ve yasal risklerin olduğu bir şirkettir. Ayrıca büyük ve orta ölçekli işletmeler için de anonim şirket türü tavsiye edilmektedir.

Balıkesir ili genelinde hizmet veren mali müşavirlik ofisimiz ile iletişime geçerek anonim şirket kurulumu hakkında destek isteyebilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.Anonim Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Anonim şirket genel olarak sermayesi belli olan ve paylara bölünerek kurulan, ayrıca bir unvana da sahip olan bir şirket türü olarak tanımlanmaktadır. Anonim şirket türü içerisinde bulunan ortaklar sadece kendilerine ait olan yani taahhüt ettikleri sermaye miktarlarını ödemek ile yükümlüdürler.

Anonim şirket kuruluşu bazı resmi ve yasal prosedürleri kapsayan bir işlemdir. Bunun için Balıkesir anonim şirket kuruluşu ile ilgili mali müşavirlik ofisimiz ile görüşebilirsiniz. Oldukça zor ve bir o kadar da karmaşık bir süreç olan anonim şirket süreci şu şekilde olmaktadır:

 • Bu süreçte ilk olarak bir mali müşavir ile anlaşmalısınız. Görüşmüş olduğunuz mali müşavir ile birlikte anonim şirket kuruluşu için ilk kural olan ana sözleşmeyi hazırlayabilirsiniz.
 • Hazırlanan ana sözleşme ile birlikte notere giderek imza beyannamesi ve diğer imza sirküleri belgelerinizin onaylanmasını sağlamalısınız.
 • Hazırlanmış olan esas sözleşme ile bulunduğunuz ilin ticaret odasına veya Balıkesir Ticaret Odası’na gitmelisiniz. Bu arada şirket kurulumu için gerekli başvuruyu yapmanız gerekmektedir.
 • Ticaret Odası’na başvuru için gittiğinizde şirket unvanını da burada belirleyebilirsiniz. Ticaret odası hazırlamış olduğunuz sözleşmeyi detaylı bir şekilde kontrol edecektir.
 • Gerekli inceleme ve kontrollerin yapılmasının ardından sermaye taahhüdü olarak belirlenen tutarın bankaya ödenmesi gerekir. Bu tutar sermayenin dörtte biri olarak hesaplanmaktadır.
 • Anonim şirket kuruluşu için son olarak MERSİS sistemine giriş yapılarak vergi numarası alınması gerekmektedir.
 • Almış olduğunuz vergi numaranız ile birlikte ilgili ildeki vergi dairesine giderek şirket açtığınızı beyan etmeli ve bildirmelisiniz.
 • Vergi dairesine kurulmuş olan şirketinizin kaydı yapılacaktır.

Anonim şirketlerin kurulum aşamasında avukat zorunluluğundan bahsedilebilmektedir. Her ne kadar Türk Ticaret Kanunu içerisinde avukat bulundurma zorunluluğundan bahsedilmese de bu durum ceza getirebilir.

Ancak Avukatlık Kanunu’na bakıldığı zaman asgari belirlenmiş sermayenin beş katına sahip olan şirketlerin avukat bulundurmasın gerektiği belirtilmiştir. Miktar olarak sermayenin 250.000 ve üzerinde olması avukat bulundurma zorunluğu için yeterlidir.

Ayrıca bu miktarlarda sermayeye sahip olan şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğuna uymaması konusunda ceza da uygulanmaktadır. Yine ilgili kanuna göre kuruluşundan sonraki her ay için o yılki asgari ücretin brüt miktarının iki katı kadar ceza verileceği de belirtilmektedir.

Anonim Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Evraklar

Balıkesir anonim şirket kurulumu için bizleri tercih edebilir ve bu konu ile ilgili profesyonel bir destek alabilirsiniz. Anonim şirket kuruluşu için ilk olarak hazırlamanız gereken evraklar şu şekilde listelenebilir:

 • Balıkesir mali müşavirlik ofisimiz aracılığı ile hazırlatacağınız sözleşme ve dilekçe
 • Ana sözleşmenin onaylanmış hali
 • Ortak veya mevcut olarak bulunan tüm ortaklar için noterden onaylanmış olan imza beyannamesi
 • Ortak veya ortakların tamamının nüfus cüzdanı örneği
 • Oda kayıt belgesi
 • Sermayenin dörtte birinin yaptırıldığına dair banka dekontu

Balıkesir mali müşavir ekibimiz sizlere şirket açılışlarında destek olmaktadır. Evraklarınızın eksiksiz bir şekilde hazırlanmasının ardından resmi diğer işleri sizler adınıza yürütebilmekteyiz. Bunlar dışında anonim şirketi kuruluşu için dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Anonim şirket kuruluşu için en önemli aşamanın şirket ana sözleşmesinin hazırlanması olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada sürecin eksiksiz ve daha sağlıklı yürütülebilmesi için Balıkesir mali müşavirlik ofisimiz ile birlikte çalışabilirsiniz.
 • Tüzel kişilerin tacir sayılması sebebi ile anonim şirketlerin ticaret unvanları kesinlikle Ticaret Sicili’ne tescil ettirilmelidir.
 • Balıkesir mali müşavir ofisi olarak kurulacak olan şirketin aynı zamanda sermaye şirket de olmasından dolayı şirketin hizmet faaliyet alanı ile alakalı olması gerektiğini de söylemek isteriz.
 • Şirket kurulduktan sonra ihtiyacınız olan fatura, irsaliye, gider pusulası ve tahsilat makbuzu evrakların matbaa aracılığı ile basılması ve hazır edilmesi gerekmektedir. Şirketiniz için hangi evrakları kullanmanız gerektiği ile ilgili Balıkesir ofisimiz ile irtibata geçebilirsiniz.
 • Şirket kurulumunda en çok merak edilen konulardan birisi de sermaye payıdır. Balıkesir mali müşavir olarak sermaye payının en az 1 kuruş değerinde bile olabileceğinin altını çizmek isteriz. Paylar ve sermaye değeri ile ilgili ekibimiz ile görüşebilirsiniz.

Anonim Şirket Kurma Şartları Nelerdir?

Her şirket türünde olduğu gibi anonim şirket kuruluşu için de bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

 • Öncelikli olarak en az bir ya da daha fazla ortak sayısına sahip olması gerekmektedir.
 • Şirketin resmi olarak kurulabilmesi için tescillenmiş bir esas sözleşmesi olmalıdır.
 • Her türlü ticari faaliyet için kurulabilmektedir. Ancak bu ticari faaliyetlerin kanunen yasak olmaması gerekmektedir.
 • Şirket içerisinde belirlenmiş olan payların devri için genel kuruldan onay alınmasına gerek kalmamaktadır.
 • Anonim şirketlerin paydaşları tüzel ya da gerçek kişi olmalıdır.
 • Anonim şirket kuruluşu için en az sermayenin 50.000 TL olması gerekmektedir. Ancak halka açık olmayan şirketlerin minimum başlangıç sermayesinin 100.000 TL olması şartı aranmaktadır.
 • Kurulacak olan şirketin sermaye miktarının en az dörtte bir oranının önceden ödenmesi gerekmektedir. Balıkesir anonim şirket kuruluşundan sonraki iki yıl içerisinde de kalan tutarın ödenmesi gerekmektedir.
 • Sermaye takvimi ve ödenmesi gereken tutarlar ile şirketin kurulması aşaması için sizler de Balıkesir mali müşavirlik ofisimiz ile görüşebilirsiniz.

Anonim Şirket Kurma Maliyeti

Balıkesir anonim şirket le ilgili uzman mali müşavir ekibimiz ile tüm süreci sizler adınıza yönetmekteyiz. Gerekli resmi işlemlerin kısa sürede ve sorunsuz halledilebilmesi için bizler ile irtibata geçebilirsiniz.

Anonim şirket kuruluşu maliyeti kaç adet ortak olduğuna göre değişebilmektedir. Bununla birlikte şirket kurulumunun maliyetine etki eden bir diğer faktör de sermaye miktarıdır.

Bunların dışında ek olarak noter, ticaret odası, kurulma, kira damga vergisi ve sermaye blokajı masrafları da ödenmektedir. Balıkesir ili genelinde açmak istediğiniz anonim şirketi için maliyet hesaplaması ve diğer detaylar hakkında mali müşavirlerimiz ile görüşebilirsiniz.

Anonim Şirket Kuruluşu Kaç Gün Sürer ve Anonim Şirketi Kurmak İçin Kaç Kişi Olmak Gerekir?

Anonim şirket kuruluşu ilgili evrakların temin edilmesi süreci de düşünülerek tüm resmi işlemlerin tamamlanmasına kadar toplamda 2 veya 3 gün sürebilmektedir.

Balıkesir anonim şirket kuruluşu için ilk olarak ticaret odasından randevu almanız gerekmektedir. Ardından ilgili memurun verdiği tarih ve yoklama işlemleri ile birlikte ortalama olarak bir hafta içerisinde şirket kurulumu tamamlanabilmektedir.

Balıkesir mali müşavirlik olarak sınırsız sayıda ortak ile anonim şirketi kurabileceğinizi söylemek isteriz. Ancak Türk Ticaret Kanunu’na göre sadece tek bir ortak ile bile anonim şirketi kurulabilmektedir.

Buna ek olarak ortak sayısının 500’ü geçmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun yönetmeliğine dahil olmak zorunda kalabilirsiniz. Ortak sayısı 500’ü geçen anonim şirketlerde halka açık bir şirket olarak kabul edilirsiniz. Balıkesir muhasebe ofisimiz ile iletişime geçerek tüm şirket kuruluşları hakkında profesyonel destek alabilirsiniz.